Administratie

Uw (volledige) financiële administratie

De boekhouding, opstellen van begrotingen,  maand-, kwartaal en jaarrapportage

Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.

Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.

Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.

Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.

Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.

Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.

Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op!