Onze Diensten

• Uw (volledige) financiële administratie

De boekhouding, opstellen van begrotingen,  maand-, kwartaal en jaarrapportage

 • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
 • Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
 • Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.
 • Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.
 • Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
 • Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
 • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.

• Salaris Administratie

Loonstroken voor de werknemers, aangiften loonbelasting, aanmelding werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc.

 • Periodieke salarisverwerking.
 • Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief, aangifte loonbelasting
 • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst,
  ziekenfondsen en andere instanties.
 • Controle gedurende het jaar van de voorschotnota van de
  uitvoeringsinstelling.
 • Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
 • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.
 • Proforma loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer.

• Belasting Zaken

Belastingaangifte, -controle, -advisering

 • aangiften omzetbelasting
  aangiften loonbelasting/premie volksverzekering
  aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering
  aangiften vennootschapsbelasting
 • Belasting planning.
 • Begeleiding belastingcontroles.
 • Advisering diverse fiscale gebieden.
 • Actieve signalering bij belastingwijzigingen. Controle of er “knelpunten” of juist nieuwe mogelijkheden voor belastingbesparing ontstaan bij onze cliënten, zodat wij deze met u door kunnen nemen.

• Advies

Advies op diverse fiscale- en financiële gebieden.

Als gecertificeerd CB Belastingadviseur zijn wij in staat uw fiscale belangen optimaal te behartigen inzake:

 • Opstart van het bedrijf
 • Inkomstenbelasting, zowel voor ondernemers als particulieren
 • Belastingen
 • Administratieve organisatie
 • Personeel
 • Financiering
 • Automatisering
 • Verzekeringen
 • Bedrijfsstructuur
 • Schenking- en successierechten
 • Ondersteuning bij belastingcontrole
 • Indienen van bezwaar- en beroepschriften Wilt u meer informatie?

Laat het ons weten en neem telefonisch contact met ons op 020- 448 10 07

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op!